Slovak Czech English German Polish

Marec

Sobota, 11. marca 2006

Zachovaj moje prikázania a budeš žiť, i moje naučenie sťa zrenicu svojho oka!

Register to read more...

Nedeľa, 12. marca 2006

Mojžiš však odpovedal Bohu: Kto som ja, aby som šiel k faraónovi a aby som vyviedol Izraelitov z Egypta? I riekol mu: Veď ja budem s tebou.

Register to read more...

Pondelok, 13. marca 2006

Vráť sa, duša moja, na svoj odpočinok, lebo Hospodin s tebou dobre naložil.

Register to read more...

Utorok, 14. marca 2006

Prebývam na výšinách a vo svätosti aj pri tom, kto je skrúšený a pokorný duchom, aby som oživil ducha pokorných a oživil ducha skrúšených.

Register to read more...

Streda, 15. marca 2006

Zďaleka spomínajte na Hospodina, a nech vám Jeruzalem leží na srdci.

Register to read more...

Štvrtok, 16. marca 2006

Nebuď mi postrachom; Ty si mi útočiskom v deň pohromy.

Register to read more...

Piatok, 17. marca 2006

Lebo nie navždy bude zabudnutý chudobný, a nádej biednych naveky nezhynie.

Register to read more...

Sobota, 18. marca 2006

Hospodin je Bohom práva; blahoslavený každý, kto Ho očakáva.

Register to read more...

Nedeľa, 19. marca 2006

Počúvaj ma, ľud môj, národ môj, dopraj mi sluchu, lebo odo mňa vyjde náuka, a svoje právo ihneď privediem ako svetlo národov.

Register to read more...

Pondelok, 20. marca 2006

Slepých povediem nepoznanou cestou, kráčať im dám chodníkmi, ktoré nepoznajú.

Register to read more...

KALENDÁR