Slovak Czech English German Polish

Apríl

Sobota, 01. apríla 2006

Ako sme počuli, tak sme aj videli... v meste Hospodina mocností: v meste nášho Boha; Boh upevnil ho na veky.

Čítať ďalej: Sobota, 01. apríla 2006

Nedeľa, 02. apríla 2006

Povedzte zdeseným srdciam: Buďte silní, nebojte sa! Ajhľa, váš Boh!

Čítať ďalej: Nedeľa, 02. apríla 2006

Pondelok, 03. apríla 2006

Ak On (Boh) niečo zrúca, to nik nevystaví, ak niekoho zavrie, tomu nik neotvorí.

Čítať ďalej: Pondelok, 03. apríla 2006

Utorok, 04. apríla 2006

Prijmem vás za svoj ľud, budem vám Bohom.

Čítať ďalej: Utorok, 04. apríla 2006

Streda, 05. apríla 2006

Vedzte, že... Boh učinil nás, Jeho sme, Jeho ľud, ovce Jeho pastvy.

Čítať ďalej: Streda, 05. apríla 2006

Štvrtok, 06. apríla 2006

Ó, zošli svoje svetlo a svoju pravdu! Ony nech ma vedú... ku Tvojim príbytkom.

Čítať ďalej: Štvrtok, 06. apríla 2006

Piatok, 07. apríla 2006

Len snaživo zachovávajte prikázanie,... aby ste milovali Hospodina, svojho Boha a chodili po Jeho cestách.

Čítať ďalej: Piatok, 07. apríla 2006

Sobota, 08. apríla 2006

Hospodin je vo svojom svätom chráme. Zmĺkni pred Ním celá zem!

Čítať ďalej: Sobota, 08. apríla 2006

Nedeľa, 09. apríla 2006

Hospodin vyslobodzuje uväznených.

Čítať ďalej: Nedeľa, 09. apríla 2006

Pondelok, 10. apríla 2006

Stále si staviam Hospodina pred seba.

Čítať ďalej: Pondelok, 10. apríla 2006