Slovak Czech English German Polish

Apríl

Sobota, 01. apríla 2006

Ako sme počuli, tak sme aj videli... v meste Hospodina mocností: v meste nášho Boha; Boh upevnil ho na veky.

Register to read more...

Nedeľa, 02. apríla 2006

Povedzte zdeseným srdciam: Buďte silní, nebojte sa! Ajhľa, váš Boh!

Register to read more...

Pondelok, 03. apríla 2006

Ak On (Boh) niečo zrúca, to nik nevystaví, ak niekoho zavrie, tomu nik neotvorí.

Register to read more...

Utorok, 04. apríla 2006

Prijmem vás za svoj ľud, budem vám Bohom.

Register to read more...

Streda, 05. apríla 2006

Vedzte, že... Boh učinil nás, Jeho sme, Jeho ľud, ovce Jeho pastvy.

Register to read more...

Štvrtok, 06. apríla 2006

Ó, zošli svoje svetlo a svoju pravdu! Ony nech ma vedú... ku Tvojim príbytkom.

Register to read more...

Piatok, 07. apríla 2006

Len snaživo zachovávajte prikázanie,... aby ste milovali Hospodina, svojho Boha a chodili po Jeho cestách.

Register to read more...

Sobota, 08. apríla 2006

Hospodin je vo svojom svätom chráme. Zmĺkni pred Ním celá zem!

Register to read more...

Nedeľa, 09. apríla 2006

Hospodin vyslobodzuje uväznených.

Register to read more...

Pondelok, 10. apríla 2006

Stále si staviam Hospodina pred seba.

Register to read more...

KALENDÁR