Slovak Czech English German Polish

Apríl

Sobota, 21. apríla 2007

Je vyvýšený Hospodin a predsa vidí poníženého a pozná pyšného zďaleka.

Čítať ďalej: Sobota, 21. apríla 2007

Nedeľa, 22. apríla 2007

Ajhľa, ja kladiem na Sione kameň, kameň osvedčený, vzácny uholný kameň, pevne založený: Kto verí, nebude zahanbený!

Čítať ďalej: Nedeľa, 22. apríla 2007

Pondelok, 23. apríla 2007

Takto vraví Hospodin: Nezahojiteľný je tvoj úraz, boľavá je tvoja rana. Lebo ťa uzdravím a vyliečim ťa z tvojich rán.

Čítať ďalej: Pondelok, 23. apríla 2007

Utorok, 24. apríla 2007

Kto by sa nebál Teba, Kráľ národov? Naozaj, Tebe to patrí.

Čítať ďalej: Utorok, 24. apríla 2007

Streda, 25. apríla 2007

Ja, Hospodin, budem hovoriť. Čo poviem, to sa splní.

Čítať ďalej: Streda, 25. apríla 2007

Štvrtok, 26. apríla 2007

Keď zhromaždím dom Izraela spomedzi národov, kde bol rozptýlený, a dokážem sa svätým medzi nimi pred očami národov.

Čítať ďalej: Štvrtok, 26. apríla 2007

Piatok, 27. apríla 2007

Odplavuješ ich, sú ako spánok za rána, sú ako tráva, ktorá raší; za rána kvitne, mení sa, podvečer vädne, usychá.

Čítať ďalej: Piatok, 27. apríla 2007

Sobota, 28. apríla 2007

Ty si môj pomocník a vysloboditeľ, Bože môj, nemeškaj!

Čítať ďalej: Sobota, 28. apríla 2007

Nedeľa, 29. apríla 2007

Pre útlak biednych, pre ston chudobných teraz povstanem, vraví Hospodin, poskytnem spásu tomu, kto po nej túži.

Čítať ďalej: Nedeľa, 29. apríla 2007

Pondelok, 30. apríla 2007

Nie nám, ó Hospodine, nie nám, ale menu Tvojmu daj česť pre svoju milosť a vernosť!

Čítať ďalej: Pondelok, 30. apríla 2007