Slovak Czech English German Polish

Apríl

Sobota, 21. apríla 2007

Je vyvýšený Hospodin a predsa vidí poníženého a pozná pyšného zďaleka.

Register to read more...

Nedeľa, 22. apríla 2007

Ajhľa, ja kladiem na Sione kameň, kameň osvedčený, vzácny uholný kameň, pevne založený: Kto verí, nebude zahanbený!

Register to read more...

Pondelok, 23. apríla 2007

Takto vraví Hospodin: Nezahojiteľný je tvoj úraz, boľavá je tvoja rana. Lebo ťa uzdravím a vyliečim ťa z tvojich rán.

Register to read more...

Utorok, 24. apríla 2007

Kto by sa nebál Teba, Kráľ národov? Naozaj, Tebe to patrí.

Register to read more...

Streda, 25. apríla 2007

Ja, Hospodin, budem hovoriť. Čo poviem, to sa splní.

Register to read more...

Štvrtok, 26. apríla 2007

Keď zhromaždím dom Izraela spomedzi národov, kde bol rozptýlený, a dokážem sa svätým medzi nimi pred očami národov.

Register to read more...

Piatok, 27. apríla 2007

Odplavuješ ich, sú ako spánok za rána, sú ako tráva, ktorá raší; za rána kvitne, mení sa, podvečer vädne, usychá.

Register to read more...

Sobota, 28. apríla 2007

Ty si môj pomocník a vysloboditeľ, Bože môj, nemeškaj!

Register to read more...

Nedeľa, 29. apríla 2007

Pre útlak biednych, pre ston chudobných teraz povstanem, vraví Hospodin, poskytnem spásu tomu, kto po nej túži.

Register to read more...

Pondelok, 30. apríla 2007

Nie nám, ó Hospodine, nie nám, ale menu Tvojmu daj česť pre svoju milosť a vernosť!

Register to read more...

KALENDÁR