Slovak Czech English German Polish

Jún

Štvrtok, 21. júna 2007

Hospodinova je zem, i to čo ju napĺňa, svet a tí, ktorí v ňom bývajú.

Čítať ďalej: Štvrtok, 21. júna 2007

Piatok, 22. júna 2007

V pote tváre budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si vzatý, pretože si prach a do prachu sa vrátiš.

Čítať ďalej: Piatok, 22. júna 2007

Sobota, 23. júna 2007

Nevydal si ma nepriateľovi do rúk, na šíru plochu postavil si moje nohy.

Čítať ďalej: Sobota, 23. júna 2007

Nedeľa, 24. júna 2007

Nech sa právo valí ako vody a spravodlivosť ako stály potok!

Čítať ďalej: Nedeľa, 24. júna 2007

Pondelok, 25. júna 2007

Cti Hospodina darmi svojho imania a prvotinami z každého svojho výnosu.

Čítať ďalej: Pondelok, 25. júna 2007

Utorok, 26. júna 2007

On vyviedol ma na voľnosť, vytrhol ma, bo si ma obľúbil.

Čítať ďalej: Utorok, 26. júna 2007

Streda, 27. júna 2007

Na pastvách zelených ma pasie a k vodám osviežujúcim ma privádza. Dušu mi občerstvuje.

Čítať ďalej: Streda, 27. júna 2007

Štvrtok, 28. júna 2007

Otváraj svoje ústa za nemého, za právo všetkých slabých.

Čítať ďalej: Štvrtok, 28. júna 2007

Piatok, 29. júna 2007

Ó, všetci smädní, poďte k vode!

Čítať ďalej: Piatok, 29. júna 2007

Sobota, 30. júna 2007

Veštci vidia lož, prázdne sny zvestujú, márnosťou utešujú.

Čítať ďalej: Sobota, 30. júna 2007