Slovak Czech English German Polish

Jún

Štvrtok, 21. júna 2007

Hospodinova je zem, i to čo ju napĺňa, svet a tí, ktorí v ňom bývajú.

Register to read more...

Piatok, 22. júna 2007

V pote tváre budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si vzatý, pretože si prach a do prachu sa vrátiš.

Register to read more...

Sobota, 23. júna 2007

Nevydal si ma nepriateľovi do rúk, na šíru plochu postavil si moje nohy.

Register to read more...

Nedeľa, 24. júna 2007

Nech sa právo valí ako vody a spravodlivosť ako stály potok!

Register to read more...

Pondelok, 25. júna 2007

Cti Hospodina darmi svojho imania a prvotinami z každého svojho výnosu.

Register to read more...

Utorok, 26. júna 2007

On vyviedol ma na voľnosť, vytrhol ma, bo si ma obľúbil.

Register to read more...

Streda, 27. júna 2007

Na pastvách zelených ma pasie a k vodám osviežujúcim ma privádza. Dušu mi občerstvuje.

Register to read more...

Štvrtok, 28. júna 2007

Otváraj svoje ústa za nemého, za právo všetkých slabých.

Register to read more...

Piatok, 29. júna 2007

Ó, všetci smädní, poďte k vode!

Register to read more...

Sobota, 30. júna 2007

Veštci vidia lož, prázdne sny zvestujú, márnosťou utešujú.

Register to read more...

KALENDÁR