Slovak Czech English German Polish

Júl

Sobota, 21. júla 2007

Vovediem onú tretinu do ohňa, pretavím ich, ako sa čistí striebro, a vyskúšam ich, ako sa skúša zlato. Budú vzývať moje meno a ja ich vyslyším

Register to read more...

Nedeľa, 22. júla 2007

Nech niet medzi vami koreň, plodiaci jed a horkosť!

Register to read more...

Pondelok, 23. júla 2007

Srdce je klamné nad všetko a zradné je – kto sa v ňom vyzná? Ja, Hospodin, skúmam srdce a skúšam ľadviny, aby som každému dal podľa jeho ciest, podľa ovocia jeho skutkov.

Register to read more...

Utorok, 24. júla 2007

Toto hovoril Hospodin: Voči tým, ktorí sú mi blízki, ukážem sa svätým a oslávim sa pred všetkým ľudom.

Register to read more...

Streda, 25. júla 2007

Na svoju zmluvu večne pamätá, slovo, čo vydal pre tisíc rodov príkazom.

Register to read more...

Štvrtok, 26. júla 2007

Ďakujte Hospodinovi, vzývajte Jeho meno! Hlásajte Jeho skutky medzi národmi!

Register to read more...

Piatok, 27. júla 2007

Niet človeka, ktorý by mal moc... nad dňom smrti.

Register to read more...

Sobota, 28. júla 2007

Nezavrhni ma v čase staroby, a keď mi sila mizne, Ty ma neopusť!

Register to read more...

Nedeľa, 29. júla 2007

Poznaj a viď, ako neblahé a trpké je, že si opustil Hospodina, svojho Boha, a bázne predo mnou nebolo v tebe.

Register to read more...

Pondelok, 30. júla 2007

Uzavriem s nimi zmluvu o pokoji, bude to pre nich večná zmluva.

Register to read more...

KALENDÁR