Slovak Czech English German Polish

Marec

Sobota, 01. marca 2008

Prídu s plačom, no privediem ich s útechou. ... lebo som otcom Izraela.

Register to read more...

Nedeľa, 02. marca 2008

Hľa, ani nebesá a nebesá nebies Ťa nemôžu obsiahnuť! O čo menej tento dom, ktorý som postavil.

Register to read more...

Pondelok, 03. marca 2008

Lebo On (Boh) dovidí až po konce zeme a vidí všetko pod nebom.

Register to read more...

Utorok, 04. marca 2008

Neboj sa a nestrachuj!

Register to read more...

Streda, 05. marca 2008

Od najmenšieho po najväčšieho všetci sú ziskuchtiví, od proroka až po kňaza všetci sa dopúšťajú klamu. A ľahkomyseľne liečia rany môjho ľudu. Hovoria: Pokoj, pokoj! Ale niet pokoja!

Register to read more...

Štvrtok, 06. marca 2008

Povstaň, Bože, rozrieš svoj spor!

Register to read more...

Piatok, 07. marca 2008

Hospodin dal, Hospodin aj vzal, nech je požehnané meno Hospodinovo.

Register to read more...

Sobota, 08. marca 2008

Hospodine mocností, Bože Izraela... Ty sám si Bohom všetkých kráľovstiev zeme; Ty si učinil nebesá i zem.

Register to read more...

Nedeľa, 09. marca 2008

Čuj, Hospodine, hlas môj zrána; zrána Ti robím prípravy a vyčkávam.

Register to read more...

Pondelok, 10. marca 2008

Kto vďaku obetuje, ten ma ctí; tomu, kto správnou cestou kráča, ukážem Božiu pomoc.

Register to read more...

KALENDÁR