Slovak Czech English German Polish

Marec

Sobota, 01. marca 2008

Prídu s plačom, no privediem ich s útechou. ... lebo som otcom Izraela.

Čítať ďalej: Sobota, 01. marca 2008

Nedeľa, 02. marca 2008

Hľa, ani nebesá a nebesá nebies Ťa nemôžu obsiahnuť! O čo menej tento dom, ktorý som postavil.

Čítať ďalej: Nedeľa, 02. marca 2008

Pondelok, 03. marca 2008

Lebo On (Boh) dovidí až po konce zeme a vidí všetko pod nebom.

Čítať ďalej: Pondelok, 03. marca 2008

Utorok, 04. marca 2008

Neboj sa a nestrachuj!

Čítať ďalej: Utorok, 04. marca 2008

Streda, 05. marca 2008

Od najmenšieho po najväčšieho všetci sú ziskuchtiví, od proroka až po kňaza všetci sa dopúšťajú klamu. A ľahkomyseľne liečia rany môjho ľudu. Hovoria: Pokoj, pokoj! Ale niet pokoja!

Čítať ďalej: Streda, 05. marca 2008

Štvrtok, 06. marca 2008

Povstaň, Bože, rozrieš svoj spor!

Čítať ďalej: Štvrtok, 06. marca 2008

Piatok, 07. marca 2008

Hospodin dal, Hospodin aj vzal, nech je požehnané meno Hospodinovo.

Čítať ďalej: Piatok, 07. marca 2008

Sobota, 08. marca 2008

Hospodine mocností, Bože Izraela... Ty sám si Bohom všetkých kráľovstiev zeme; Ty si učinil nebesá i zem.

Čítať ďalej: Sobota, 08. marca 2008

Nedeľa, 09. marca 2008

Čuj, Hospodine, hlas môj zrána; zrána Ti robím prípravy a vyčkávam.

Čítať ďalej: Nedeľa, 09. marca 2008

Pondelok, 10. marca 2008

Kto vďaku obetuje, ten ma ctí; tomu, kto správnou cestou kráča, ukážem Božiu pomoc.

Čítať ďalej: Pondelok, 10. marca 2008