Slovak Czech English German Polish

September

Pondelok, 01. septembra 2008

Mojžiš sa snažil obmäkčiť Hospodina: Hospodine, obráť svoj prudký hnev a milostivo zmeň zlo, ktoré si chystal proti svojmu ľudu.

Register to read more...

Utorok, 02. septembra 2008

Oči mi predbiehajú nočné stráže, aby som premýšľal o Tvojej reči.

Register to read more...

Streda, 03. septembra 2008

Dúfajte v Hospodina na večné veky, lebo Hospodin, Pán, je Skala vekov.

Register to read more...

Štvrtok, 04. septembra 2008

Prečo si znevážil Hospodinovo slovo a dopustil si sa toho, čo sa Jemu nepáči?

Register to read more...

Piatok, 05. septembra 2008

Ruka nášho Boha bola nad nami a ochránila nás.

Register to read more...

Sobota, 06. septembra 2008

Roztrhnite si srdcia a nie šaty, vráťte sa k Hospodinovi, svojmu Bohu.

Register to read more...

Nedeľa, 07. septembra 2008

Takto vraví Hospodin: Mňa hľadajte, a budete žiť!

Register to read more...

Pondelok, 08. septembra 2008

Beda pastierom, ktorí pasú sami seba! Či pastieri nemajú pásť stádo?

Register to read more...

Utorok, 09. septembra 2008

Hospodin odpovedal a riekol svojmu ľudu: Ajhľa, posielam vám obilie, mušt i olej, a nasýtite sa tým.

Register to read more...

Streda, 10. septembra 2008

Hospodin posúdi končiny zeme, dá silu svojmu kráľovi.

Register to read more...

KALENDÁR