Slovak Czech English German Polish

September

Pondelok, 01. septembra 2008

Mojžiš sa snažil obmäkčiť Hospodina: Hospodine, obráť svoj prudký hnev a milostivo zmeň zlo, ktoré si chystal proti svojmu ľudu.

Čítať ďalej: Pondelok, 01. septembra 2008

Utorok, 02. septembra 2008

Oči mi predbiehajú nočné stráže, aby som premýšľal o Tvojej reči.

Čítať ďalej: Utorok, 02. septembra 2008

Streda, 03. septembra 2008

Dúfajte v Hospodina na večné veky, lebo Hospodin, Pán, je Skala vekov.

Čítať ďalej: Streda, 03. septembra 2008

Štvrtok, 04. septembra 2008

Prečo si znevážil Hospodinovo slovo a dopustil si sa toho, čo sa Jemu nepáči?

Čítať ďalej: Štvrtok, 04. septembra 2008

Piatok, 05. septembra 2008

Ruka nášho Boha bola nad nami a ochránila nás.

Čítať ďalej: Piatok, 05. septembra 2008

Sobota, 06. septembra 2008

Roztrhnite si srdcia a nie šaty, vráťte sa k Hospodinovi, svojmu Bohu.

Čítať ďalej: Sobota, 06. septembra 2008

Nedeľa, 07. septembra 2008

Takto vraví Hospodin: Mňa hľadajte, a budete žiť!

Čítať ďalej: Nedeľa, 07. septembra 2008

Pondelok, 08. septembra 2008

Beda pastierom, ktorí pasú sami seba! Či pastieri nemajú pásť stádo?

Čítať ďalej: Pondelok, 08. septembra 2008

Utorok, 09. septembra 2008

Hospodin odpovedal a riekol svojmu ľudu: Ajhľa, posielam vám obilie, mušt i olej, a nasýtite sa tým.

Čítať ďalej: Utorok, 09. septembra 2008

Streda, 10. septembra 2008

Hospodin posúdi končiny zeme, dá silu svojmu kráľovi.

Čítať ďalej: Streda, 10. septembra 2008