Slovak Czech English German Polish

August

Sobota, 01. augusta 2009

Nehovorte viac tak veľmi hrdo, nech nevychádza drzosť z vašich úst, bo vševedúcim Bohom je Hospodin, ktorý zváži skutky.

Register to read more...

Nedeľa, 02. augusta 2009

Prisahal som ti lásku a uzavrel som s tebou zmluvu – znie výrok Hospodina, Pána – a tak si sa stala mojou.

Register to read more...

Pondelok, 03. augusta 2009

Mojžiš zostal v bráne tábora a povedal: Kto je Hospodinov, sem sa ku mne!

Register to read more...

Utorok, 04. augusta 2009

Posiela na zem Svoju reč a Jeho slovo rýchlo beží.

Register to read more...

Streda, 05. augusta 2009

Pokloň sa pred Hospodinom, svojím Bohom, raduj sa zo všetkého dobrého, čo Hospodin, tvoj Boh, dal tebe i tvojej domácnosti.

Register to read more...

Štvrtok, 06. augusta 2009

Jákob povedal svojim domácim: Odstráňte cudzích bohov, ktorých máte so sebou a očistite sa.

Register to read more...

Piatok, 07. augusta 2009

Národy, dobrorečte nášmu Bohu a zvučne rozhlasujte Jeho chválu! On duši našej život dal, nedal sklátiť sa našej nohe.

Register to read more...

Sobota, 08. augusta 2009

Dám im jedno srdce a jeden spôsob života, aby sa ma báli po všetky časy.

Register to read more...

Nedeľa, 09. augusta 2009

Slepých povediem nepoznanou cestou, kráčať im dám chodníkmi, ktoré nepoznajú.

Register to read more...

Pondelok, 10. augusta 2009

Zo Siona, z dokonalej krásy, skvie sa Boh, prichádza Boh náš, nemlčí.

Register to read more...

KALENDÁR