Slovak Czech English German Polish

August

Sobota, 01. augusta 2009

Nehovorte viac tak veľmi hrdo, nech nevychádza drzosť z vašich úst, bo vševedúcim Bohom je Hospodin, ktorý zváži skutky.

Čítať ďalej: Sobota, 01. augusta 2009

Nedeľa, 02. augusta 2009

Prisahal som ti lásku a uzavrel som s tebou zmluvu – znie výrok Hospodina, Pána – a tak si sa stala mojou.

Čítať ďalej: Nedeľa, 02. augusta 2009

Pondelok, 03. augusta 2009

Mojžiš zostal v bráne tábora a povedal: Kto je Hospodinov, sem sa ku mne!

Čítať ďalej: Pondelok, 03. augusta 2009

Utorok, 04. augusta 2009

Posiela na zem Svoju reč a Jeho slovo rýchlo beží.

Čítať ďalej: Utorok, 04. augusta 2009

Streda, 05. augusta 2009

Pokloň sa pred Hospodinom, svojím Bohom, raduj sa zo všetkého dobrého, čo Hospodin, tvoj Boh, dal tebe i tvojej domácnosti.

Čítať ďalej: Streda, 05. augusta 2009

Štvrtok, 06. augusta 2009

Jákob povedal svojim domácim: Odstráňte cudzích bohov, ktorých máte so sebou a očistite sa.

Čítať ďalej: Štvrtok, 06. augusta 2009

Piatok, 07. augusta 2009

Národy, dobrorečte nášmu Bohu a zvučne rozhlasujte Jeho chválu! On duši našej život dal, nedal sklátiť sa našej nohe.

Čítať ďalej: Piatok, 07. augusta 2009

Sobota, 08. augusta 2009

Dám im jedno srdce a jeden spôsob života, aby sa ma báli po všetky časy.

Čítať ďalej: Sobota, 08. augusta 2009

Nedeľa, 09. augusta 2009

Slepých povediem nepoznanou cestou, kráčať im dám chodníkmi, ktoré nepoznajú.

Čítať ďalej: Nedeľa, 09. augusta 2009

Pondelok, 10. augusta 2009

Zo Siona, z dokonalej krásy, skvie sa Boh, prichádza Boh náš, nemlčí.

Čítať ďalej: Pondelok, 10. augusta 2009