Slovak Czech English German Polish

Október

Streda, 21. októbra 2009

Budú mojím ľudom a ja budem ich Bohom, lebo sa celým srdcom obrátia ku mne.

Register to read more...

Štvrtok, 22. októbra 2009

Poznám úmysly, ktoré mám s vami – znie výrok Hospodinov – úmysly smerujúce k blahu, a nie k nešťastiu: dať vám budúcnosť a nádej.

Register to read more...

Piatok, 23. októbra 2009

Neutláčajte vdovy ani siroty, cudzincov ani chudobných!

Register to read more...

Sobota, 24. októbra 2009

V Teba dúfali naši otcovia, dúfali, a Ty si ich zachraňoval.

Register to read more...

Nedeľa, 25. októbra 2009

Prehovoril Eliáš ku všetkému ľudu: Pristúpte ku mne. Všetok ľud pristúpil k nemu, a on napravil zbúraný oltár Hospodinov.

Register to read more...

Pondelok, 26. októbra 2009

Kiežby ste počuli dnes Jeho hlas! Nezatvrďte si srdce.

Register to read more...

Utorok, 27. októbra 2009

Neznamená to lámať svoj chlieb hladnému a biednych, bezprístrešných voviesť do svojho domu.

Register to read more...

Streda, 28. októbra 2009

Zasľúbil si vlastnými ústami a vyplnil vlastnou rukou, ako dokazuje tento deň.

Register to read more...

Štvrtok, 29. októbra 2009

Potom vylejem Svojho Ducha na každé telo.

Register to read more...

Piatok, 30. októbra 2009

Keď faraón videl, že dážď, krupobitie a hrmenie prestalo, hrešil ďalej a zaťal sa v srdci.

Register to read more...

KALENDÁR