Slovak Czech English German Polish

Marec

Streda, 01. marca 2000

Hľa, ja ich pretavím a preskúšam.

Čítať ďalej: Streda, 01. marca 2000

Štvrtok, 02. marca 2000

Bože, aká vzácna je tvoja milosť! Ľudia sa utiekajú do tône tvojich krídel.

Čítať ďalej: Štvrtok, 02. marca 2000

Piatok, 03. marca 2000

Ach Hospodine, ...nech Tvoje ucho pozoruje..., aby si počul modlitbu svojho služobníka, ktorú teraz dňom i nocou prednášam pred Tebou za Tvojich služobníkov.

Čítať ďalej: Piatok, 03. marca 2000

Sobota, 04. marca 2000

Nech ožije srdce vám, ktorí hľadáte Boha.

Čítať ďalej: Sobota, 04. marca 2000

Nedeľa, 05. marca 2000

Nasýť nás zrána svojou milosťou, aby sme každý deň radostne plesali.

Čítať ďalej: Nedeľa, 05. marca 2000

Pondelok, 06. marca 2000

Hlas plesania nad záchranou znie v stanoch spravodlivých. Hospodinova pravica mocne zasiahla. Hospodinova pravica sa pozdvihla.

Čítať ďalej: Pondelok, 06. marca 2000

Utorok, 07. marca 2000

Ochránim ho, lebo pozná moje meno.

Čítať ďalej: Utorok, 07. marca 2000

Streda, 08. marca 2000

Keď sa navrátiš k Hospodinu, svojmu Bohu,... vtedy zmení tvoj údel, zmiluje sa nad tebou.

Čítať ďalej: Streda, 08. marca 2000

Štvrtok, 09. marca 2000

U teba je prameň života. V tvojom svetle uzrieme svetlo.

Čítať ďalej: Štvrtok, 09. marca 2000

Piatok, 10. marca 2000

Keď budeš tam hľadať Hospodina, svojho Boha, nájdeš Ho, ak Ho budeš hľadať celým srdcom a celou dušou.

Čítať ďalej: Piatok, 10. marca 2000