Slovak Czech English German Polish

Máj

Štvrtok, 11. mája 2000

Národy počúvajú vykladačov znamení a veštcov. Tebe to však Hospodin, tvoj Boh, nedovolil.

Čítať ďalej: Štvrtok, 11. mája 2000

Piatok, 12. mája 2000

Keď vyjde z nich duch, vrátia sa do zeme, v ten deň padnú ich plány.

Čítať ďalej: Piatok, 12. mája 2000

Sobota, 13. mája 2000

Tak pozná každé telo, že ja som Hospodin, tvoj Vysloboditeľ a tvoj Vykupiteľ.

Čítať ďalej: Sobota, 13. mája 2000

Nedeľa, 14. mája 2000

Blahoslavený muž, ktorý svoju nádej skladá v Hospodina.

Čítať ďalej: Nedeľa, 14. mája 2000

Pondelok, 15. mája 2000

Hospodin je moje svetlo a moja spása. Koho sa mám báť?

Čítať ďalej: Pondelok, 15. mája 2000

Utorok, 16. mája 2000

Naďalej som ten istý a z mojej ruky nikto nevytrhne; kto ju odvráti, keď ja konám!

Čítať ďalej: Utorok, 16. mája 2000

Streda, 17. mája 2000

Jasajte a radujte sa na večné veky z toho, čo stvorím.

Čítať ďalej: Streda, 17. mája 2000

Štvrtok, 18. mája 2000

Hospodinovo slovo je naozaj úprimné a všetky jeho skutky sú pravdivé.

Čítať ďalej: Štvrtok, 18. mája 2000

Piatok, 19. mája 2000

Beda mi, som stratený, lebo som mužom nečistých perí a bývam uprostred ľudu nečistých perí.

Čítať ďalej: Piatok, 19. mája 2000

Sobota, 20. mája 2000

Takto vraví Hospodin: Nezhojiteľný je tvoj úraz, boľavá je tvoja rana. Ale ťa uzdravím a vyliečim ťa z tvojich rán.

Čítať ďalej: Sobota, 20. mája 2000