Slovak Czech English German Polish

Marec

Nedeľa, 01. marca 1998

Vtedy si Mojžiš zakryl tvár, lebo sa bál pozrieť na Boha.

Čítať ďalej: Nedeľa, 01. marca 1998

Pondelok, 02. marca 1998

Môj nárek premenil si v tanec, rozviazal si mi smútočné rúcho a opásal si ma radosťou.

Čítať ďalej: Pondelok, 02. marca 1998

Utorok, 03. marca 1998

Budem Ti ďakovať vo veľkom zbore, budem Ťa chváliť pred početným ľudom.

Čítať ďalej: Utorok, 03. marca 1998

Streda, 04. marca 1998

Takto vraví Hospodin mocností: Kto sa vás dotýka, dotýka sa zrenice môjho oka.

Čítať ďalej: Streda, 04. marca 1998

Štvrtok, 05. marca 1998

Aj ich synovia, ktorí zákon ešte neznajú, nech ho počujú a učia sa báť Hospodina, vášho Boha, po všetky dni.

Čítať ďalej: Štvrtok, 05. marca 1998

Piatok, 06. marca 1998

Chváľte Hospodina, všetky národy! A velebte Ho, všetci ľudia!

Čítať ďalej: Piatok, 06. marca 1998

Sobota, 07. marca 1998

Vráť sa, ó Hospodine! Dokedy ...? Zmiluj sa nad svojimi sluhami!

Čítať ďalej: Sobota, 07. marca 1998

Nedeľa, 08. marca 1998

Boh nie je človekom, aby klamal.

Čítať ďalej: Nedeľa, 08. marca 1998

Pondelok, 09. marca 1998

Izrael, čakaj na Hospodina, lebo u Hospodina je milosť a u Neho hojné vykúpenie.

Čítať ďalej: Pondelok, 09. marca 1998

Utorok, 10. marca 1998

Duch Boží ma utvoril a dych Všemohúceho ma obživuje.

Čítať ďalej: Utorok, 10. marca 1998

Streda, 11. marca 1998

Či to bude dobré alebo zlé, poslúchneme hlas svojho Boha.

Čítať ďalej: Streda, 11. marca 1998

Štvrtok, 12. marca 1998

Na šíru plochu postavil si moje nohy.

Čítať ďalej: Štvrtok, 12. marca 1998

Piatok, 13. marca 1998

Hospodin, Pán, dal mi jazyk učených, aby som slovom vedel občerstviť ustatého.

Čítať ďalej: Piatok, 13. marca 1998

Sobota, 14. marca 1998

Tak Ťa budem žehnať za svojho života a v Tvojom mene budem dvíhať dlane.

Čítať ďalej: Sobota, 14. marca 1998

Nedeľa, 15. marca 1998

Ajhľa, ruka Hospodinova nie je prikrátka zachraňovať a Jeho ucho nie je tak nedoslýchavé, aby nepočulo. Ale vaše neprávosti sa stali hrádzou medzi vami a vaším Bohom!

Čítať ďalej: Nedeľa, 15. marca 1998

Pondelok, 16. marca 1998

Utíchnite a poznajte, že ja som Boh!

Čítať ďalej: Pondelok, 16. marca 1998

Utorok, 17. marca 1998

Ak budeš počítať neprávosti, Hospodine, Pane, kto obstojí?

Čítať ďalej: Utorok, 17. marca 1998

Streda, 18. marca 1998

Lebo, hľa, tma kryje zem a temnota národy, ale nad tebou vzchádza Hospodin a Jeho sláva sa zjavuje nad tebou.

Čítať ďalej: Streda, 18. marca 1998

Štvrtok, 19. marca 1998

Keď som mlčal, trúchniveli mi kosti... Lebo dňom i nocou ťažko doliehala na mňa Tvoja ruka... Vtedy som Ti vyznal svoj hriech.

Čítať ďalej: Štvrtok, 19. marca 1998

Piatok, 20. marca 1998

Či je prikrátka moja ruka, aby som vykúpil?

Čítať ďalej: Piatok, 20. marca 1998

Sobota, 21. marca 1998

Blahoslavení, ktorí prebývajú v Tvojom dome, oni Ťa stále chvália.

Čítať ďalej: Sobota, 21. marca 1998

Nedeľa, 22. marca 1998

Nevchádzaj do súdu so svojím služobníkom; veď nikto živý nie je spravodlivý pred tebou.

Čítať ďalej: Nedeľa, 22. marca 1998

Pondelok, 23. marca 1998

Pridŕžaj sa napomenutia, nepopusť, zachovávaj ho, lebo je tvojím životom.

Čítať ďalej: Pondelok, 23. marca 1998

Utorok, 24. marca 1998

Výskaj a plesaj, obyvateľka Siona, lebo je veľký uprostred teba Svätý Izraela!

Čítať ďalej: Utorok, 24. marca 1998

Streda, 25. marca 1998

Ja spievať budem Hospodinu, lebo sa veľmi preslávil.

Čítať ďalej: Streda, 25. marca 1998

Štvrtok, 26. marca 1998

Potom sa budú báť mena Hospodinovho od západu a Jeho slávy od východu slnka.

Čítať ďalej: Štvrtok, 26. marca 1998

Piatok, 27. marca 1998

Hospodin ma pomazal. Poslal ma zaviazať rany tým, ktorí sú skrúšeného srdca.

Čítať ďalej: Piatok, 27. marca 1998

Sobota, 28. marca 1998

Neprechovávaj v srdci nenávisť voči svojmu bratovi; vážne napomeň svojho súkmeňovca, aby si za neho neniesol hriech.

Čítať ďalej: Sobota, 28. marca 1998

Nedeľa, 29. marca 1998

V ten deň bude tu otvorený prameň pre dom Dávidov a pre obyvateľov Jeruzalema, aby sa očistili zo svojej hriešnosti a nečistoty.

Čítať ďalej: Nedeľa, 29. marca 1998

Pondelok, 30. marca 1998

V úzkosti svojej som volal na Hospodina, kričal som na svojho Boha; zo svojho chrámu počul hlas môj.

Čítať ďalej: Pondelok, 30. marca 1998