Slovak Czech English German Polish

August

Sobota, 11. augusta 2001

Cudzinca neutláčaj, lebo vy sami poznáte duševné rozpoloženie cudzinca, veď ste boli cudzincami v Egyptskej krajine.

Register to read more...

Nedeľa, 12. augusta 2001

Rieka svojimi ramenami potešuje Božie mesto, sväté príbytky Najvyššieho. Boh je uprostred neho, nepohne sa.

Register to read more...

Pondelok, 13. augusta 2001

Miloval som ťa večnou láskou, preto som ti tak dlho zachoval milosť.

Register to read more...

Utorok, 14. augusta 2001

Hospodin je s tými, čo majú skrúšené srdce.

Register to read more...

Streda, 15. augusta 2001

Prinášajte celé desiatky a vyskúšajte ma týmto - vraví Hospodin mocností : Či vám neotvorím okná nebies a nevylejem na vás až nadbytok požehnania!

Register to read more...

Štvrtok, 16. augusta 2001

Veď si mi pomáhal, v tôni tvojich krídiel môžem plesať.

Register to read more...

Piatok, 17. augusta 2001

Poznáte, že živý Boh je uprostred vás.

Register to read more...

Sobota, 18. augusta 2001

Či nie je moje slovo ako oheň? - znie výrok Hospodinov - a ako kladivo, ktoré rozráža skalu?

Register to read more...

Nedeľa, 19. augusta 2001

Nech je požehnané meno Božie od vekov až naveky, lebo jemu patrí múdrosť i sila!

Register to read more...

Pondelok, 20. augusta 2001

Neznesväcujte moje sväté meno.

Register to read more...

KALENDÁR