Slovak Czech English German Polish

August

Sobota, 11. augusta 2001

Cudzinca neutláčaj, lebo vy sami poznáte duševné rozpoloženie cudzinca, veď ste boli cudzincami v Egyptskej krajine.

Čítať ďalej: Sobota, 11. augusta 2001

Nedeľa, 12. augusta 2001

Rieka svojimi ramenami potešuje Božie mesto, sväté príbytky Najvyššieho. Boh je uprostred neho, nepohne sa.

Čítať ďalej: Nedeľa, 12. augusta 2001

Pondelok, 13. augusta 2001

Miloval som ťa večnou láskou, preto som ti tak dlho zachoval milosť.

Čítať ďalej: Pondelok, 13. augusta 2001

Utorok, 14. augusta 2001

Hospodin je s tými, čo majú skrúšené srdce.

Čítať ďalej: Utorok, 14. augusta 2001

Streda, 15. augusta 2001

Prinášajte celé desiatky a vyskúšajte ma týmto - vraví Hospodin mocností : Či vám neotvorím okná nebies a nevylejem na vás až nadbytok požehnania!

Čítať ďalej: Streda, 15. augusta 2001

Štvrtok, 16. augusta 2001

Veď si mi pomáhal, v tôni tvojich krídiel môžem plesať.

Čítať ďalej: Štvrtok, 16. augusta 2001

Piatok, 17. augusta 2001

Poznáte, že živý Boh je uprostred vás.

Čítať ďalej: Piatok, 17. augusta 2001

Sobota, 18. augusta 2001

Či nie je moje slovo ako oheň? - znie výrok Hospodinov - a ako kladivo, ktoré rozráža skalu?

Čítať ďalej: Sobota, 18. augusta 2001

Nedeľa, 19. augusta 2001

Nech je požehnané meno Božie od vekov až naveky, lebo jemu patrí múdrosť i sila!

Čítať ďalej: Nedeľa, 19. augusta 2001

Pondelok, 20. augusta 2001

Neznesväcujte moje sväté meno.

Čítať ďalej: Pondelok, 20. augusta 2001