Slovak Czech English German Polish

Február

Sobota, 01. februára 2003

Každá hrmotne dupotajúca obuv a v krvi pováľaný plášť zhorí a bude potravou ohňa.

Čítať ďalej: Sobota, 01. februára 2003

Nedeľa, 02. februára 2003

Radosť majú, ktorí dávajú rady k pokoju.

Čítať ďalej: Nedeľa, 02. februára 2003

Pondelok, 03. februára 2003

Daj mi poznať cestu, ktorou mám ísť, lebo k tebe pozdvihujem svoju dušu.

Čítať ďalej: Pondelok, 03. februára 2003

Utorok, 04. februára 2003

Pre Boha tvojho otca, On ti pomáhaj! pre Boha všemohúceho, On ťa požehnaj! požehnaním nebies zhora.

Čítať ďalej: Utorok, 04. februára 2003

Streda, 05. februára 2003

Ty však máš moc odpúšťať, aby cítili bázeň pred tebou.

Čítať ďalej: Streda, 05. februára 2003

Štvrtok, 06. februára 2003

Neľakajte sa a nedeste! Či som ti to dávno neohlásil a neoznámil? Vy ste mi svedkami.

Čítať ďalej: Štvrtok, 06. februára 2003

Piatok, 07. februára 2003

Boh riekol Šalamúnovi: Žiadaj si, čo ti mám dať! Šalamún odpovedal: Daj svojmu sluhovi poslušné srdce.

Čítať ďalej: Piatok, 07. februára 2003

Sobota, 08. februára 2003

Hospodin je tvoj ochranca. Hospodin je ti záštitou po pravici. Slnko ti cez deň neublíži, ani mesiac v noci.

Čítať ďalej: Sobota, 08. februára 2003

Nedeľa, 09. februára 2003

Boh má múdre srdce a veľkú moc; kto sa Mu kedy vzoprel, a ostal bez trestu?

Čítať ďalej: Nedeľa, 09. februára 2003

Pondelok, 10. februára 2003

Poďte a pozrite sa na Božie diela, úžasné sú jeho skutky pre ľudí.

Čítať ďalej: Pondelok, 10. februára 2003