Slovak Czech English German Polish

Február

Sobota, 01. februára 2003

Každá hrmotne dupotajúca obuv a v krvi pováľaný plášť zhorí a bude potravou ohňa.

Register to read more...

Nedeľa, 02. februára 2003

Radosť majú, ktorí dávajú rady k pokoju.

Register to read more...

Pondelok, 03. februára 2003

Daj mi poznať cestu, ktorou mám ísť, lebo k tebe pozdvihujem svoju dušu.

Register to read more...

Utorok, 04. februára 2003

Pre Boha tvojho otca, On ti pomáhaj! pre Boha všemohúceho, On ťa požehnaj! požehnaním nebies zhora.

Register to read more...

Streda, 05. februára 2003

Ty však máš moc odpúšťať, aby cítili bázeň pred tebou.

Register to read more...

Štvrtok, 06. februára 2003

Neľakajte sa a nedeste! Či som ti to dávno neohlásil a neoznámil? Vy ste mi svedkami.

Register to read more...

Piatok, 07. februára 2003

Boh riekol Šalamúnovi: Žiadaj si, čo ti mám dať! Šalamún odpovedal: Daj svojmu sluhovi poslušné srdce.

Register to read more...

Sobota, 08. februára 2003

Hospodin je tvoj ochranca. Hospodin je ti záštitou po pravici. Slnko ti cez deň neublíži, ani mesiac v noci.

Register to read more...

Nedeľa, 09. februára 2003

Boh má múdre srdce a veľkú moc; kto sa Mu kedy vzoprel, a ostal bez trestu?

Register to read more...

Pondelok, 10. februára 2003

Poďte a pozrite sa na Božie diela, úžasné sú jeho skutky pre ľudí.

Register to read more...

KALENDÁR