Slovak Czech English German Polish

Máj

Štvrtok, 01. mája 2003

Vypočúvaš túžbu pokorných, Hospodine, posilňuješ ich srdce.

Register to read more...

Piatok, 02. mája 2003

V súžení si ma vzýval a vyslobodil som ťa.

Register to read more...

Sobota, 03. mája 2003

Iste ti bude milostivý na hlas tvojho volania. Keď ho počuje, vyslyší ťa.

Register to read more...

Nedeľa, 04. mája 2003

Otváraj svoje ústa za nemého, za právo všetkých slabých.

Register to read more...

Pondelok, 05. mája 2003

Doľahli na mňa moje viny, nemôžem pre ne ani vzhliadnuť. Hospodine, ponáhľaj sa mi na pomoc!

Register to read more...

Utorok, 06. mája 2003

Kiež môj jazyk ospevuje tvoju reč, lebo všetky tvoje príkazy sú spravodlivé.

Register to read more...

Streda, 07. mája 2003

Uzavriem s vami večnú zmluvu.

Register to read more...

Štvrtok, 08. mája 2003

V zhromaždeniach budem chváliť Hospodina.

Register to read more...

Piatok, 09. mája 2003

Nebuď mi postrachom; Ty si mi útočiskom v deň pohromy.

Register to read more...

Sobota, 10. mája 2003

Ajhľa, Hospodin dáva hlásať až do končín zeme: Povedzte dcére Sion: Ajhľa, prichádza tvoje spasenie.

Register to read more...

KALENDÁR