Slovak Czech English German Polish

Máj

Štvrtok, 01. mája 2003

Vypočúvaš túžbu pokorných, Hospodine, posilňuješ ich srdce.

Čítať ďalej: Štvrtok, 01. mája 2003

Piatok, 02. mája 2003

V súžení si ma vzýval a vyslobodil som ťa.

Čítať ďalej: Piatok, 02. mája 2003

Sobota, 03. mája 2003

Iste ti bude milostivý na hlas tvojho volania. Keď ho počuje, vyslyší ťa.

Čítať ďalej: Sobota, 03. mája 2003

Nedeľa, 04. mája 2003

Otváraj svoje ústa za nemého, za právo všetkých slabých.

Čítať ďalej: Nedeľa, 04. mája 2003

Pondelok, 05. mája 2003

Doľahli na mňa moje viny, nemôžem pre ne ani vzhliadnuť. Hospodine, ponáhľaj sa mi na pomoc!

Čítať ďalej: Pondelok, 05. mája 2003

Utorok, 06. mája 2003

Kiež môj jazyk ospevuje tvoju reč, lebo všetky tvoje príkazy sú spravodlivé.

Čítať ďalej: Utorok, 06. mája 2003

Streda, 07. mája 2003

Uzavriem s vami večnú zmluvu.

Čítať ďalej: Streda, 07. mája 2003

Štvrtok, 08. mája 2003

V zhromaždeniach budem chváliť Hospodina.

Čítať ďalej: Štvrtok, 08. mája 2003

Piatok, 09. mája 2003

Nebuď mi postrachom; Ty si mi útočiskom v deň pohromy.

Čítať ďalej: Piatok, 09. mája 2003

Sobota, 10. mája 2003

Ajhľa, Hospodin dáva hlásať až do končín zeme: Povedzte dcére Sion: Ajhľa, prichádza tvoje spasenie.

Čítať ďalej: Sobota, 10. mája 2003