Slovak Czech English German Polish

Jún

Sobota, 21. júna 2003

Vy sami ste videli, ako som vás niesol na orlích krídlach a ako som vás priviedol k sebe.

Register to read more...

Nedeľa, 22. júna 2003

Dedičstvo od Hospodina sú synovia.

Register to read more...

Pondelok, 23. júna 2003

Budeš ozdobnou korunou v ruke Hospodinovej a kráľovským diadémom na dlani svojho Boha.

Register to read more...

Utorok, 24. júna 2003

Hospodinov anjel táborí vôkol bohabojných a vyslobodí ich.

Register to read more...

Streda, 25. júna 2003

Hospodin sám kráča pred tebou. On bude s tebou, nenechá a neopustí ťa. Neboj sa a nemaj strach!

Register to read more...

Štvrtok, 26. júna 2003

Hospodin je s tebou, nemal si v ničom nedostatku.

Register to read more...

Piatok, 27. júna 2003

Hospodinom sa budem chváliť, pokorní to počujú a zaradujú sa.

Register to read more...

Sobota, 28. júna 2003

Všetci, ktorí Ťa opúšťajú, vyjdú na hanbu,... lebo opustili Hospodina, žriedlo živej vody.

Register to read more...

Nedeľa, 29. júna 2003

Ľud, ktorý som si utvoril, zvestovať bude moju chválu.

Register to read more...

Pondelok, 30. júna 2003

Svojim bratom chcem zvestovať tvoje meno.

Register to read more...

KALENDÁR