Slovak Czech English German Polish

Apríl

Piatok, 01. apríla 2005

Hospodin kraľuje na večné veky!

Čítať ďalej: Piatok, 01. apríla 2005

Sobota, 02. apríla 2005

Pokloň sa pred Hospodinom, svojím Bohom, raduj sa zo všetkého dobrého, čo Hospodin, tvoj Boh, dal tebe i tvojej domácnosti.

Čítať ďalej: Sobota, 02. apríla 2005

Nedeľa, 03. apríla 2005

Ďakujem Ti, Hospodine, lebo - hoci si sa hneval na mňa - Tvoj hnev sa odvrátil a potešil si ma.

Čítať ďalej: Nedeľa, 03. apríla 2005

Pondelok, 04. apríla 2005

Hospodin ... pošle s tebou svojho anjela a urobí ti cestu šťastnou.

Čítať ďalej: Pondelok, 04. apríla 2005

Utorok, 05. apríla 2005

Prečo majú hovoriť pohania: Kde je ich Boh? Ale náš Boh je v nebesiach, robí všetko, čo sa Mu páči.

Čítať ďalej: Utorok, 05. apríla 2005

Streda, 06. apríla 2005

Ty si dobrý, Pane, a ochotný odpúšťať; hojný si v milosti ku všetkým, ktorí Ťa vzývajú.

Čítať ďalej: Streda, 06. apríla 2005

Štvrtok, 07. apríla 2005

Bože, dokedy bude utláčateľ hanobiť? Nepriateľ naveky bude môcť pohŕdať Tvojím menom?

Čítať ďalej: Štvrtok, 07. apríla 2005

Piatok, 08. apríla 2005

Môj Boh mi presvecuje temnotu.

Čítať ďalej: Piatok, 08. apríla 2005

Sobota, 09. apríla 2005

Beda pastierom Izraela, ktorí pasú sami seba! Či pastieri nemajú pásť stádo?

Čítať ďalej: Sobota, 09. apríla 2005

Nedeľa, 10. apríla 2005

Nech opustí muž neprávostí svoje myšlienky a nech sa obráti k Hospodinovi, lebo On hojne odpúšťa.

Čítať ďalej: Nedeľa, 10. apríla 2005