Slovak Czech English German Polish

Apríl

Piatok, 01. apríla 2005

Hospodin kraľuje na večné veky!

Register to read more...

Sobota, 02. apríla 2005

Pokloň sa pred Hospodinom, svojím Bohom, raduj sa zo všetkého dobrého, čo Hospodin, tvoj Boh, dal tebe i tvojej domácnosti.

Register to read more...

Nedeľa, 03. apríla 2005

Ďakujem Ti, Hospodine, lebo - hoci si sa hneval na mňa - Tvoj hnev sa odvrátil a potešil si ma.

Register to read more...

Pondelok, 04. apríla 2005

Hospodin ... pošle s tebou svojho anjela a urobí ti cestu šťastnou.

Register to read more...

Utorok, 05. apríla 2005

Prečo majú hovoriť pohania: Kde je ich Boh? Ale náš Boh je v nebesiach, robí všetko, čo sa Mu páči.

Register to read more...

Streda, 06. apríla 2005

Ty si dobrý, Pane, a ochotný odpúšťať; hojný si v milosti ku všetkým, ktorí Ťa vzývajú.

Register to read more...

Štvrtok, 07. apríla 2005

Bože, dokedy bude utláčateľ hanobiť? Nepriateľ naveky bude môcť pohŕdať Tvojím menom?

Register to read more...

Piatok, 08. apríla 2005

Môj Boh mi presvecuje temnotu.

Register to read more...

Sobota, 09. apríla 2005

Beda pastierom Izraela, ktorí pasú sami seba! Či pastieri nemajú pásť stádo?

Register to read more...

Nedeľa, 10. apríla 2005

Nech opustí muž neprávostí svoje myšlienky a nech sa obráti k Hospodinovi, lebo On hojne odpúšťa.

Register to read more...

KALENDÁR