Slovak Czech English German Polish

Máj

Nedeľa, 01. mája 2005

Národy, dobrorečte nášmu Bohu a zvučne rozhlasujte Jeho chválu! On duši našej život dal, nedal sklátiť našej nohe.

Čítať ďalej: Nedeľa, 01. mája 2005

Pondelok, 02. mája 2005

Jasajte, tešte sa z Hospodina, svojho Boha.

Čítať ďalej: Pondelok, 02. mája 2005

Utorok, 03. mája 2005

Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa hlavným, uholným. Pochádza to od Hospodina, je to div v našich očiach.

Čítať ďalej: Utorok, 03. mája 2005

Streda, 04. mája 2005

Keby ma aj otec môj a matka moja opustili, Hospodin sa ma ujme.

Čítať ďalej: Streda, 04. mája 2005

Štvrtok, 05. mája 2005

Povedal (Dávid) Hospodinovi: Veľmi som zhrešil, že som to urobil, teraz však, prosím, ó, Hospodine, odním neprávosť svojho služobníka.

Čítať ďalej: Štvrtok, 05. mája 2005

Piatok, 06. mája 2005

Hospodinove slová sú čisté, sú striebrom, taveným vo forme na zemi, sedemkrát prečisteným.

Čítať ďalej: Piatok, 06. mája 2005

Sobota, 07. mája 2005

Pred šedinami povstaň, ucti si osobu starca.

Čítať ďalej: Sobota, 07. mája 2005

Nedeľa, 08. mája 2005

Priveď nás opäť k sebe, a my sa vrátime! Obnov naše dni, ako boli za starodávna.

Čítať ďalej: Nedeľa, 08. mája 2005

Pondelok, 09. mája 2005

Nech je Hospodin, náš Boh, s nami, ako býval s našimi otcami.

Čítať ďalej: Pondelok, 09. mája 2005

Utorok, 10. mája 2005

Ušetri svoj ľud, Hospodine, a nevydaj na potupu svoj dedičný podiel.

Čítať ďalej: Utorok, 10. mája 2005