Slovak Czech English German Polish

Máj

Sobota, 21. mája 2005

Ak som našiel priazeň v Tvojich očiach, Pane, nech kráča môj Pán uprostred nás.

Register to read more...

Nedeľa, 22. mája 2005

Mocnejší než zvuk mnohých vôd, mocnejší ako príboj mora, vznešený je Hospodin na výsosti.

Register to read more...

Pondelok, 23. mája 2005

Svätý, svätý, svätý je Hospodin mocností, plná je všetka zem Jeho slávy.

Register to read more...

Utorok, 24. mája 2005

Nebudú lačnieť ani žízniť, neraní ich horúčava ani slnko, lebo ich poženie ten, čo sa zľutúva nad nimi; povedie ich popri prameňoch vôd.

Register to read more...

Streda, 25. mája 2005

Títo vozy, tamtí na kone, ale my meno nášho Boha Hospodina máme v pamäti.

Register to read more...

Štvrtok, 26. mája 2005

Človeče, vezmi si k srdcu všetky moje reči, ktoré ti poviem, a počúvaj ich ušami!

Register to read more...

Piatok, 27. mája 2005

Budem pre Izrael ako rosa; a on kvitnúť bude ako ľalia.

Register to read more...

Sobota, 28. mája 2005

Vtedy sa otvoria oči slepých a uvoľnia sa uši hluchých.

Register to read more...

Nedeľa, 29. mája 2005

Môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy.

Register to read more...

Pondelok, 30. mája 2005

Tak pozná každé telo, že ja som Hospodin, tvoj Vysloboditeľ a tvoj Vykupiteľ.

Register to read more...

KALENDÁR