Slovak Czech English German Polish

Máj

Sobota, 21. mája 2005

Ak som našiel priazeň v Tvojich očiach, Pane, nech kráča môj Pán uprostred nás.

Čítať ďalej: Sobota, 21. mája 2005

Nedeľa, 22. mája 2005

Mocnejší než zvuk mnohých vôd, mocnejší ako príboj mora, vznešený je Hospodin na výsosti.

Čítať ďalej: Nedeľa, 22. mája 2005

Pondelok, 23. mája 2005

Svätý, svätý, svätý je Hospodin mocností, plná je všetka zem Jeho slávy.

Čítať ďalej: Pondelok, 23. mája 2005

Utorok, 24. mája 2005

Nebudú lačnieť ani žízniť, neraní ich horúčava ani slnko, lebo ich poženie ten, čo sa zľutúva nad nimi; povedie ich popri prameňoch vôd.

Čítať ďalej: Utorok, 24. mája 2005

Streda, 25. mája 2005

Títo vozy, tamtí na kone, ale my meno nášho Boha Hospodina máme v pamäti.

Čítať ďalej: Streda, 25. mája 2005

Štvrtok, 26. mája 2005

Človeče, vezmi si k srdcu všetky moje reči, ktoré ti poviem, a počúvaj ich ušami!

Čítať ďalej: Štvrtok, 26. mája 2005

Piatok, 27. mája 2005

Budem pre Izrael ako rosa; a on kvitnúť bude ako ľalia.

Čítať ďalej: Piatok, 27. mája 2005

Sobota, 28. mája 2005

Vtedy sa otvoria oči slepých a uvoľnia sa uši hluchých.

Čítať ďalej: Sobota, 28. mája 2005

Nedeľa, 29. mája 2005

Môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy.

Čítať ďalej: Nedeľa, 29. mája 2005

Pondelok, 30. mája 2005

Tak pozná každé telo, že ja som Hospodin, tvoj Vysloboditeľ a tvoj Vykupiteľ.

Čítať ďalej: Pondelok, 30. mája 2005