Slovak Czech English German Polish

Január

Sobota, 21. januára 2006

Nauč ma plniť Tvoju vôľu, veď Ty si Boh môj; Tvoj dobrý Duch nech sprevádza po rovnej zemi.

Register to read more...

Nedeľa, 22. januára 2006

V pokoji ľahnem si, aj zaspím; lebo Ty, Hospodine, aj keď som sám, dáš prebývať mi bezpečne.

Register to read more...

Pondelok, 23. januára 2006

On je živý Boh a ostáva naveky; Jeho kráľovstvo nezahynie a Jeho vláda nemá koniec.

Register to read more...

Utorok, 24. januára 2006

Posilnite ochabnuté ruky, upevnite klesajúce kolená!

Register to read more...

Streda, 25. januára 2006

Vydal som im svoje ustanovenia a oboznámil ich so svojimi nariadeniami, ktorých plnením človek má žiť.

Register to read more...

Štvrtok, 26. januára 2006

Lebo Ty si mi nádejou, Pane, Hospodine, Tebe dôverujem od svojej mladosti.

Register to read more...

Piatok, 27. januára 2006

Upevni svojou rečou moje kroky; nech nepanuje vo mne žiadna neprávosť.

Register to read more...

Sobota, 28. januára 2006

Ľud, ktorý chodí vo tme, uzrie veľké svetlo; nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari svetlo.

Register to read more...

Nedeľa, 29. januára 2006

Z úst detí a tých, čo sú pri prsiach si pevnosť založil.

Register to read more...

Pondelok, 30. januára 2006

Boh nebies nastolí večné kráľovstvo, ktoré nezahynie.

Register to read more...

KALENDÁR