Slovak Czech English German Polish

November

Sobota, 01. novembra 2008

Budú bývať bezpečne a nikto ich nevyplaší.

Register to read more...

Nedeľa, 02. novembra 2008

Ak neveríte, neobstojíte!

Register to read more...

Pondelok, 03. novembra 2008

Srdce sa obracia vo mne, súčasne pohol sa môj súcit. Nenaplním svoj pálčivý hnev. Však som ja Boh, a nie človek, Svätý uprostred teba.

Register to read more...

Utorok, 04. novembra 2008

Dobrotivý Hospodine, odpusť každému, kto sa snaží celým srdcom hľadať Hospodina.

Register to read more...

Streda, 05. novembra 2008

Nech nám je Boh milostivý a požehná nás!

Register to read more...

Štvrtok, 06. novembra 2008

Neprechovávaj v srdci nenávisť voči svojmu bratovi; vážne napomeň svojho súkmeňovca, aby si za neho neniesol hriech.

Register to read more...

Piatok, 07. novembra 2008

Hospodin povstáva, aby riešil spor, a stojí, aby súdil svoj ľud.

Register to read more...

Sobota, 08. novembra 2008

Kto si uvedomí poblúdenia? Z nevedomých vín ma ospravedlň!

Register to read more...

Nedeľa, 09. novembra 2008

U Hospodina je záchrana, a nad Tvojím ľudom Tvoje požehnanie.

Register to read more...

Pondelok, 10. novembra 2008

Hospodin vydá hlas pred svojím vojskom, lebo je veľmi veľký Jeho tábor a mocný je ten, čo splní Jeho slovo. Lebo veľký je deň Hospodinov a hrôzostrašný. Kto ho môže zniesť? Teraz však - znie výrok Hospodinov - vráťte sa ku mne celým srdcom!

Register to read more...

KALENDÁR