Slovak Czech English German Polish

November

Sobota, 01. novembra 2008

Budú bývať bezpečne a nikto ich nevyplaší.

Čítať ďalej: Sobota, 01. novembra 2008

Nedeľa, 02. novembra 2008

Ak neveríte, neobstojíte!

Čítať ďalej: Nedeľa, 02. novembra 2008

Pondelok, 03. novembra 2008

Srdce sa obracia vo mne, súčasne pohol sa môj súcit. Nenaplním svoj pálčivý hnev. Však som ja Boh, a nie človek, Svätý uprostred teba.

Čítať ďalej: Pondelok, 03. novembra 2008

Utorok, 04. novembra 2008

Dobrotivý Hospodine, odpusť každému, kto sa snaží celým srdcom hľadať Hospodina.

Čítať ďalej: Utorok, 04. novembra 2008

Streda, 05. novembra 2008

Nech nám je Boh milostivý a požehná nás!

Čítať ďalej: Streda, 05. novembra 2008

Štvrtok, 06. novembra 2008

Neprechovávaj v srdci nenávisť voči svojmu bratovi; vážne napomeň svojho súkmeňovca, aby si za neho neniesol hriech.

Čítať ďalej: Štvrtok, 06. novembra 2008

Piatok, 07. novembra 2008

Hospodin povstáva, aby riešil spor, a stojí, aby súdil svoj ľud.

Čítať ďalej: Piatok, 07. novembra 2008

Sobota, 08. novembra 2008

Kto si uvedomí poblúdenia? Z nevedomých vín ma ospravedlň!

Čítať ďalej: Sobota, 08. novembra 2008

Nedeľa, 09. novembra 2008

U Hospodina je záchrana, a nad Tvojím ľudom Tvoje požehnanie.

Čítať ďalej: Nedeľa, 09. novembra 2008

Pondelok, 10. novembra 2008

Hospodin vydá hlas pred svojím vojskom, lebo je veľmi veľký Jeho tábor a mocný je ten, čo splní Jeho slovo. Lebo veľký je deň Hospodinov a hrôzostrašný. Kto ho môže zniesť? Teraz však - znie výrok Hospodinov - vráťte sa ku mne celým srdcom!

Čítať ďalej: Pondelok, 10. novembra 2008