Slovak Czech English German Polish

Január

Piatok, 21. januára 2000

Pamätaj na svojho Stvoriteľa v dňoch svojej mladosti, prv ako prídu zlé dni a priblížia sa roky, o ktorých povieš: nemám v nich záľubu.

Register to read more...

Sobota, 22. januára 2000

Hospodin bol s Jozefom a korunoval úspechom všetko, čo robil.

Register to read more...

Nedeľa, 23. januára 2000

Ako laň dychtí po vodných bystrinách, tak moja duša dychtí po Tebe, Bože.

Register to read more...

Pondelok, 24. januára 2000

Syn môj, daj mi svoje srdce, a nech si tvoje oči obľúbia moje cesty!

Register to read more...

Utorok, 25. januára 2000

Prečo majú hovoriť pohania: Kdeže je ich Boh? Náš Boh je však v nebesiach, všetko robí podľa svojej vôle.

Register to read more...

Streda, 26. januára 2000

Stále si predstavujem Hospodina, akoby mi bol po pravici.

Register to read more...

Štvrtok, 27. januára 2000

Keďže nebudete bez chudobných v krajine, preto ti prikazujem: Ochotne otváraj svoju ruku svojmu bratovi, biednemu i chudobnému v krajine!

Register to read more...

Piatok, 28. januára 2000

Hľadajte dobro a nie zlo, aby ste mohli žiť.

Register to read more...

Sobota, 29. januára 2000

Gideon im odpovedal: Nebudem nad vami panovať... Hospodin bude panovať nad vami.

Register to read more...

Nedeľa, 30. januára 2000

Veľká je Tvoja vernosť, Hospodine.

Register to read more...

KALENDÁR