Slovak Czech English German Polish

Január

Piatok, 21. januára 2000

Pamätaj na svojho Stvoriteľa v dňoch svojej mladosti, prv ako prídu zlé dni a priblížia sa roky, o ktorých povieš: nemám v nich záľubu.

Čítať ďalej: Piatok, 21. januára 2000

Sobota, 22. januára 2000

Hospodin bol s Jozefom a korunoval úspechom všetko, čo robil.

Čítať ďalej: Sobota, 22. januára 2000

Nedeľa, 23. januára 2000

Ako laň dychtí po vodných bystrinách, tak moja duša dychtí po Tebe, Bože.

Čítať ďalej: Nedeľa, 23. januára 2000

Pondelok, 24. januára 2000

Syn môj, daj mi svoje srdce, a nech si tvoje oči obľúbia moje cesty!

Čítať ďalej: Pondelok, 24. januára 2000

Utorok, 25. januára 2000

Prečo majú hovoriť pohania: Kdeže je ich Boh? Náš Boh je však v nebesiach, všetko robí podľa svojej vôle.

Čítať ďalej: Utorok, 25. januára 2000

Streda, 26. januára 2000

Stále si predstavujem Hospodina, akoby mi bol po pravici.

Čítať ďalej: Streda, 26. januára 2000

Štvrtok, 27. januára 2000

Keďže nebudete bez chudobných v krajine, preto ti prikazujem: Ochotne otváraj svoju ruku svojmu bratovi, biednemu i chudobnému v krajine!

Čítať ďalej: Štvrtok, 27. januára 2000

Piatok, 28. januára 2000

Hľadajte dobro a nie zlo, aby ste mohli žiť.

Čítať ďalej: Piatok, 28. januára 2000

Sobota, 29. januára 2000

Gideon im odpovedal: Nebudem nad vami panovať... Hospodin bude panovať nad vami.

Čítať ďalej: Sobota, 29. januára 2000

Nedeľa, 30. januára 2000

Veľká je Tvoja vernosť, Hospodine.

Čítať ďalej: Nedeľa, 30. januára 2000