Slovak Czech English German Polish

Január

Sobota, 01. januára 2000

Kiež by bol všetok ľud Hospodinov samí proroci; kiež by dal na nich Hospodin svojho ducha!

Register to read more...

Nedeľa, 02. januára 2000

Pomáhaj nám, Bože našej spásy! Zhromaždi nás, aby sme ďakovať mohli Tvojmu svätému menu.

Register to read more...

Pondelok, 03. januára 2000

Chystajte plán, ale bude zmarený; povedzte niečo, ale neuskutoční sa to, lebo Boh je s nami.

Register to read more...

Utorok, 04. januára 2000

Na tomto mieste spôsobím pokoj - znie výrok Hospodina mocností.

Register to read more...

Streda, 05. januára 2000

Ešte nemám slovo na jazyku a Ty, Hospodine, už vieš, čo chcem povedať.

Register to read more...

Štvrtok, 06. januára 2000

Boh ma opásal silou.

Register to read more...

Piatok, 07. januára 2000

Veštci vidia lož, prázdne sny zvestujú, márnosťou utešujú.

Register to read more...

Sobota, 08. januára 2000

Poputujú mnohé kmene a povedia: Poďte, vystúpme na vrch Hospodinov k domu boha Jákobovho. On nás bude učiť svojim cestám, aby sme chodili po Jeho chodníkoch.

Register to read more...

Nedeľa, 09. januára 2000

Všetky Jeho skutky sú pravdou a Jeho cesty sú právom, lebo môže ponížiť tých, čo chodia v pýche.

Register to read more...

Pondelok, 10. januára 2000

Zem a nebesá ... sa pominú, Ty zostaneš.

Register to read more...

KALENDÁR