Slovak Czech English German Polish

Január

Sobota, 01. januára 2000

Kiež by bol všetok ľud Hospodinov samí proroci; kiež by dal na nich Hospodin svojho ducha!

Čítať ďalej: Sobota, 01. januára 2000

Nedeľa, 02. januára 2000

Pomáhaj nám, Bože našej spásy! Zhromaždi nás, aby sme ďakovať mohli Tvojmu svätému menu.

Čítať ďalej: Nedeľa, 02. januára 2000

Pondelok, 03. januára 2000

Chystajte plán, ale bude zmarený; povedzte niečo, ale neuskutoční sa to, lebo Boh je s nami.

Čítať ďalej: Pondelok, 03. januára 2000

Utorok, 04. januára 2000

Na tomto mieste spôsobím pokoj - znie výrok Hospodina mocností.

Čítať ďalej: Utorok, 04. januára 2000

Streda, 05. januára 2000

Ešte nemám slovo na jazyku a Ty, Hospodine, už vieš, čo chcem povedať.

Čítať ďalej: Streda, 05. januára 2000

Štvrtok, 06. januára 2000

Boh ma opásal silou.

Čítať ďalej: Štvrtok, 06. januára 2000

Piatok, 07. januára 2000

Veštci vidia lož, prázdne sny zvestujú, márnosťou utešujú.

Čítať ďalej: Piatok, 07. januára 2000

Sobota, 08. januára 2000

Poputujú mnohé kmene a povedia: Poďte, vystúpme na vrch Hospodinov k domu boha Jákobovho. On nás bude učiť svojim cestám, aby sme chodili po Jeho chodníkoch.

Čítať ďalej: Sobota, 08. januára 2000

Nedeľa, 09. januára 2000

Všetky Jeho skutky sú pravdou a Jeho cesty sú právom, lebo môže ponížiť tých, čo chodia v pýche.

Čítať ďalej: Nedeľa, 09. januára 2000

Pondelok, 10. januára 2000

Zem a nebesá ... sa pominú, Ty zostaneš.

Čítať ďalej: Pondelok, 10. januára 2000