Slovak Czech English German Polish

Február

Štvrtok, 01. februára 2001

Ich synovia, ktorí zákon ešte neznajú, nech ho počujú a učia sa báť Hospodina, vášho Boha, po všetky dni.

Čítať ďalej: Štvrtok, 01. februára 2001

Piatok, 02. februára 2001

S jasotom spievali chválu Hospodinu: Lebo je dobrý, lebo naveky trvá jeho milosrdenstvo.

Čítať ďalej: Piatok, 02. februára 2001

Sobota, 03. februára 2001

I pohliadnu na mňa, ktorého prebodli.

Čítať ďalej: Sobota, 03. februára 2001

Nedeľa, 04. februára 2001

Keď zaznel zvuk trúb, cimbalov a iných hudobných nástrojov a chválospev Hospodinov, že je dobrý, lebo naveky trvá Jeho milosť, oblak naplnil dom Hospodinov.

Čítať ďalej: Nedeľa, 04. februára 2001

Pondelok, 05. februára 2001

Vtedy riekol Boh: Buď svetlo! A bolo svetlo.

Čítať ďalej: Pondelok, 05. februára 2001

Utorok, 06. februára 2001

Keď príval starostí vnútro mi zviera, útecha tvoja dušu mi oblaží.

Čítať ďalej: Utorok, 06. februára 2001

Streda, 07. februára 2001

Ty, Hospodine, neodopieraj mi svoje milosrdenstvo! Tvoja milosť a vernosť nech ma ustavične chránia!

Čítať ďalej: Streda, 07. februára 2001

Štvrtok, 08. februára 2001

Ako by som teda mohol spáchať takú veľkú nešľachetnosť a zhrešiť proti Bohu?

Čítať ďalej: Štvrtok, 08. februára 2001

Piatok, 09. februára 2001

Z hlbín volám k tebe, Hospodine. Pane, počuj môj hlas.

Čítať ďalej: Piatok, 09. februára 2001

Sobota, 10. februára 2001

Izrael bude zachránený Hospodinom, večitou spásou. Nevyjde na hanbu ani na posmech na večné veky.

Čítať ďalej: Sobota, 10. februára 2001