Slovak Czech English German Polish

Apríl

Nedeľa, 01. apríla 2001

Kto to pôsobí a koná? Ten, čo od počiatku povoláva pokolenia. Ja, Hospodin, som prvý, aj s poslednými som ešte ja.

Čítať ďalej: Nedeľa, 01. apríla 2001

Pondelok, 02. apríla 2001

Otec zvestuje synom, že si verný.

Čítať ďalej: Pondelok, 02. apríla 2001

Utorok, 03. apríla 2001

Hospodine, je čas zasiahnuť, tvoj zákon sa porušuje.

Čítať ďalej: Utorok, 03. apríla 2001

Streda, 04. apríla 2001

Ja som urobil zem i človeka som stvoril na nej.

Čítať ďalej: Streda, 04. apríla 2001

Štvrtok, 05. apríla 2001

Lebo bol vyťatý z krajiny živých, pre vinu svojho ľudu bol zbitý.

Čítať ďalej: Štvrtok, 05. apríla 2001

Piatok, 06. apríla 2001

Aké veľkolepé sú tvoje diela, Hospodine, aké prehlboké tvoje myšlienky!

Čítať ďalej: Piatok, 06. apríla 2001

Sobota, 07. apríla 2001

Kiež tvoja milosť, Hospodine, na mňa zostúpi, i tvoja spása, ako si povedal.

Čítať ďalej: Sobota, 07. apríla 2001

Nedeľa, 08. apríla 2001

Naše priestupky sú pri nás a svoje viny poznáme: Odpadli sme a neverní sme boli voči Hospodinu.

Čítať ďalej: Nedeľa, 08. apríla 2001

Pondelok, 09. apríla 2001

Radujem sa z tvojej pomoci.

Čítať ďalej: Pondelok, 09. apríla 2001

Utorok, 10. apríla 2001

Ajhľa, nadutý nemá v duši pokoja, ale spravodlivý zo svojej viery bude žiť!

Čítať ďalej: Utorok, 10. apríla 2001