Slovak Czech English German Polish

Apríl

Nedeľa, 01. apríla 2001

Kto to pôsobí a koná? Ten, čo od počiatku povoláva pokolenia. Ja, Hospodin, som prvý, aj s poslednými som ešte ja.

Register to read more...

Pondelok, 02. apríla 2001

Otec zvestuje synom, že si verný.

Register to read more...

Utorok, 03. apríla 2001

Hospodine, je čas zasiahnuť, tvoj zákon sa porušuje.

Register to read more...

Streda, 04. apríla 2001

Ja som urobil zem i človeka som stvoril na nej.

Register to read more...

Štvrtok, 05. apríla 2001

Lebo bol vyťatý z krajiny živých, pre vinu svojho ľudu bol zbitý.

Register to read more...

Piatok, 06. apríla 2001

Aké veľkolepé sú tvoje diela, Hospodine, aké prehlboké tvoje myšlienky!

Register to read more...

Sobota, 07. apríla 2001

Kiež tvoja milosť, Hospodine, na mňa zostúpi, i tvoja spása, ako si povedal.

Register to read more...

Nedeľa, 08. apríla 2001

Naše priestupky sú pri nás a svoje viny poznáme: Odpadli sme a neverní sme boli voči Hospodinu.

Register to read more...

Pondelok, 09. apríla 2001

Radujem sa z tvojej pomoci.

Register to read more...

Utorok, 10. apríla 2001

Ajhľa, nadutý nemá v duši pokoja, ale spravodlivý zo svojej viery bude žiť!

Register to read more...

KALENDÁR