Slovak Czech English German Polish

Október

Nedeľa, 21. októbra 2001

Svojho ducha zverujem do tvojej ruky. Vykúpil si ma, Hospodine, verný Bože.

Čítať ďalej: Nedeľa, 21. októbra 2001

Pondelok, 22. októbra 2001

Či nevykoná Boh, čo povedal? Či nesplní, čo vyriekol?

Čítať ďalej: Pondelok, 22. októbra 2001

Utorok, 23. októbra 2001

Keby som mal krídla rannej zory a usadil sa pri najvzdialenejšom mori, aj ta by ma doviedla tvoja ruka a tvoja pravica by sa ma ujala.

Čítať ďalej: Utorok, 23. októbra 2001

Streda, 24. októbra 2001

Ajhľa, môj služobník, ktorého podopieram, môj vyvolený, ktorého som si obľúbil.

Čítať ďalej: Streda, 24. októbra 2001

Štvrtok, 25. októbra 2001

Hospodine, prečo si tak ďaleko a prečo sa skrývaš v čase súženia?

Čítať ďalej: Štvrtok, 25. októbra 2001

Piatok, 26. októbra 2001

Môj Boh je moja pevnosť, moje útočište, môj záchranca, zachránil si ma pred násilím.

Čítať ďalej: Piatok, 26. októbra 2001

Sobota, 27. októbra 2001

Národy, velebte nášho Boha, nech o ňom zaznie zvučný chválospev! On nás zachoval pri živote, nedopustil, aby sa nám nohy klátili.

Čítať ďalej: Sobota, 27. októbra 2001

Nedeľa, 28. októbra 2001

Keď som volal k tebe, odpovedal si mi, dodal si mi odvahy a posilnil si ma.

Čítať ďalej: Nedeľa, 28. októbra 2001

Pondelok, 29. októbra 2001

Takto vraví Hospodin: Ako nachodia mušt v strapci a hovoria: Neznič ho, lebo je v ňom požehnanie - tak urobím kvôli svojim služobníkom, aby som celok nezničil.

Čítať ďalej: Pondelok, 29. októbra 2001

Utorok, 30. októbra 2001

Ja v spravodlivosti uzriem tvoju tvár, keď sa prebudím, nasýtim sa tvojím obrazom.

Čítať ďalej: Utorok, 30. októbra 2001