Slovak Czech English German Polish

Október

Nedeľa, 21. októbra 2001

Svojho ducha zverujem do tvojej ruky. Vykúpil si ma, Hospodine, verný Bože.

Register to read more...

Pondelok, 22. októbra 2001

Či nevykoná Boh, čo povedal? Či nesplní, čo vyriekol?

Register to read more...

Utorok, 23. októbra 2001

Keby som mal krídla rannej zory a usadil sa pri najvzdialenejšom mori, aj ta by ma doviedla tvoja ruka a tvoja pravica by sa ma ujala.

Register to read more...

Streda, 24. októbra 2001

Ajhľa, môj služobník, ktorého podopieram, môj vyvolený, ktorého som si obľúbil.

Register to read more...

Štvrtok, 25. októbra 2001

Hospodine, prečo si tak ďaleko a prečo sa skrývaš v čase súženia?

Register to read more...

Piatok, 26. októbra 2001

Môj Boh je moja pevnosť, moje útočište, môj záchranca, zachránil si ma pred násilím.

Register to read more...

Sobota, 27. októbra 2001

Národy, velebte nášho Boha, nech o ňom zaznie zvučný chválospev! On nás zachoval pri živote, nedopustil, aby sa nám nohy klátili.

Register to read more...

Nedeľa, 28. októbra 2001

Keď som volal k tebe, odpovedal si mi, dodal si mi odvahy a posilnil si ma.

Register to read more...

Pondelok, 29. októbra 2001

Takto vraví Hospodin: Ako nachodia mušt v strapci a hovoria: Neznič ho, lebo je v ňom požehnanie - tak urobím kvôli svojim služobníkom, aby som celok nezničil.

Register to read more...

Utorok, 30. októbra 2001

Ja v spravodlivosti uzriem tvoju tvár, keď sa prebudím, nasýtim sa tvojím obrazom.

Register to read more...

KALENDÁR