Slovak Czech English German Polish

Október

Streda, 31. októbra 2001

Požehnaný je muž, ... ktorý ako strom zasadený pri vode, zapustí korene pri potoku. Ani v suchých rokoch nemá starosti a neprestajne rodí ovocie.

Register to read more...

KALENDÁR