Slovak Czech English German Polish

August

Pondelok, 01. augusta 2005

Hospodin odpovedal (Mojžišovi): Kto dal ústa človeku, ... – či nie ja, Hospodin? Teraz choď, ja budem s tvojimi ústami a poučím ťa, čo máš hovoriť.

Čítať ďalej: Pondelok, 01. augusta 2005

Utorok, 02. augusta 2005

Ó, brány, pozdvihnite svoje hlavy, a zdvihnite sa, večné vráta, aby mohol vojsť Kráľ slávy!

Čítať ďalej: Utorok, 02. augusta 2005

Streda, 03. augusta 2005

Hospodine, ... buď naším ramenom ráno čo ráno, našou spásou v čase súženia.

Čítať ďalej: Streda, 03. augusta 2005

Štvrtok, 04. augusta 2005

Nepokúšajte Hospodina, svojho Boha.

Čítať ďalej: Štvrtok, 04. augusta 2005

Piatok, 05. augusta 2005

Miloval som vás, hovorí Hospodin.

Čítať ďalej: Piatok, 05. augusta 2005

Sobota, 06. augusta 2005

Ó Hospodine, pamätaj na svoje zľutovanie, na svoju milosť; lebo tie sú od vekov.

Čítať ďalej: Sobota, 06. augusta 2005

Nedeľa, 07. augusta 2005

Teším sa ceste Tvojich svedectiev viac ako všetkému bohatstvu.

Čítať ďalej: Nedeľa, 07. augusta 2005

Pondelok, 08. augusta 2005

Či On nevidí moje cesty, nepočíta všetky moje kroky?

Čítať ďalej: Pondelok, 08. augusta 2005

Utorok, 09. augusta 2005

Ja, ja som Hospodin, a okrem mňa nieto Spasiteľa.

Čítať ďalej: Utorok, 09. augusta 2005

Streda, 10. augusta 2005

Hospodine,... Tebe som prenechal svoj spor.

Čítať ďalej: Streda, 10. augusta 2005