Slovak Czech English German Polish

August

Štvrtok, 11. augusta 2005

Ja, Hospodin, som tvoj lekár.

Register to read more...

Piatok, 12. augusta 2005

Hospodin povedal Abramovi: Požehnám ťa ..., tak staneš sa požehnaním.

Register to read more...

Sobota, 13. augusta 2005

Vyrozprával som svoje cesty a Ty si ma vyslyšal; vyuč ma svojim ustanoveniam.

Register to read more...

Nedeľa, 14. augusta 2005

Vy ste moji svedkovia – znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Pondelok, 15. augusta 2005

Či vystihneš Božiu podstatu a vystihneš dokonalosť Všemohúceho?

Register to read more...

Utorok, 16. augusta 2005

Rosu dajte nebesá zhora a oblaky nech lejú spravodlivosť! Nech sa otvorí zem, nech rodí spásu, nech spolu s ňou raší spravodlivosť; ja, Hospodin, som to stvoril.

Register to read more...

Streda, 17. augusta 2005

Hospodin posúdi končiny zeme, dá silu svojmu kráľovi.

Register to read more...

Štvrtok, 18. augusta 2005

Vráťte sa ku mne – znie výrok Hospodina mocností – a ja sa navrátim k vám.

Register to read more...

Piatok, 19. augusta 2005

A hľa, Hospodin šiel vedľa. Strhol sa obrovský drsný víchor, ktorý rozrážal vrchy a drvil bralá pred Hospodinom. Hospodin však nebol vo víchre. Po víchre nastalo zemetrasenie, ale ani v zemetrasení nebol Hospodin. Po zemetrasení prišiel oheň, ale Hospodin nebol v ohni; po ohni zašumel tichý šelest.

Register to read more...

Sobota, 20. augusta 2005

Blízky je Hospodin všetkým, ktorí Ho vzývajú, všetkým, ktorí Ho vzývajú opravdivo.

Register to read more...

KALENDÁR