Slovak Czech English German Polish

August

Pondelok, 01. augusta 2005

Hospodin odpovedal (Mojžišovi): Kto dal ústa človeku, ... – či nie ja, Hospodin? Teraz choď, ja budem s tvojimi ústami a poučím ťa, čo máš hovoriť.

Register to read more...

Utorok, 02. augusta 2005

Ó, brány, pozdvihnite svoje hlavy, a zdvihnite sa, večné vráta, aby mohol vojsť Kráľ slávy!

Register to read more...

Streda, 03. augusta 2005

Hospodine, ... buď naším ramenom ráno čo ráno, našou spásou v čase súženia.

Register to read more...

Štvrtok, 04. augusta 2005

Nepokúšajte Hospodina, svojho Boha.

Register to read more...

Piatok, 05. augusta 2005

Miloval som vás, hovorí Hospodin.

Register to read more...

Sobota, 06. augusta 2005

Ó Hospodine, pamätaj na svoje zľutovanie, na svoju milosť; lebo tie sú od vekov.

Register to read more...

Nedeľa, 07. augusta 2005

Teším sa ceste Tvojich svedectiev viac ako všetkému bohatstvu.

Register to read more...

Pondelok, 08. augusta 2005

Či On nevidí moje cesty, nepočíta všetky moje kroky?

Register to read more...

Utorok, 09. augusta 2005

Ja, ja som Hospodin, a okrem mňa nieto Spasiteľa.

Register to read more...

Streda, 10. augusta 2005

Hospodine,... Tebe som prenechal svoj spor.

Register to read more...

KALENDÁR