Slovak Czech English German Polish

Október

Sobota, 01. októbra 2005

Aj naďalej budem zaobchádzať s týmto ľudom podivne a predivne; zahynie múdrosť múdrych.

Čítať ďalej: Sobota, 01. októbra 2005

Nedeľa, 02. októbra 2005

Náš Boh zmenil kliatbu na požehnanie.

Čítať ďalej: Nedeľa, 02. októbra 2005

Pondelok, 03. októbra 2005

Ja som s tebou – znie výrok Hospodinov – aby som ťa zachránil.

Čítať ďalej: Pondelok, 03. októbra 2005

Utorok, 04. októbra 2005

Aké hrozné je toto miesto! Nie je tu nič iné ako Boží dom a tu je nebeská brána.

Čítať ďalej: Utorok, 04. októbra 2005

Streda, 05. októbra 2005

Ako by som mohol spáchať takú veľkú nešľachetnosť a zhrešiť proti Bohu?

Čítať ďalej: Streda, 05. októbra 2005

Štvrtok, 06. októbra 2005

Toto je Hospodin, v Neho sme dúfali, plesajme a radujme sa z Jeho pomoci!

Čítať ďalej: Štvrtok, 06. októbra 2005

Piatok, 07. októbra 2005

Ja som Boh všemohúci, kráčaj pod mojím dohľadom a buď bezúhonný.

Čítať ďalej: Piatok, 07. októbra 2005

Sobota, 08. októbra 2005

Hospodinove sú stĺpy zeme, a na ne položil svet.

Čítať ďalej: Sobota, 08. októbra 2005

Nedeľa, 09. októbra 2005

Učte sa dobre robiť, hľadajte právo, ujímajte sa utláčaného.

Čítať ďalej: Nedeľa, 09. októbra 2005

Pondelok, 10. októbra 2005

Boh riekol Mojžišovi: SOM, KTORÝ SOM.

Čítať ďalej: Pondelok, 10. októbra 2005