Slovak Czech English German Polish

Október

Sobota, 01. októbra 2005

Aj naďalej budem zaobchádzať s týmto ľudom podivne a predivne; zahynie múdrosť múdrych.

Register to read more...

Nedeľa, 02. októbra 2005

Náš Boh zmenil kliatbu na požehnanie.

Register to read more...

Pondelok, 03. októbra 2005

Ja som s tebou – znie výrok Hospodinov – aby som ťa zachránil.

Register to read more...

Utorok, 04. októbra 2005

Aké hrozné je toto miesto! Nie je tu nič iné ako Boží dom a tu je nebeská brána.

Register to read more...

Streda, 05. októbra 2005

Ako by som mohol spáchať takú veľkú nešľachetnosť a zhrešiť proti Bohu?

Register to read more...

Štvrtok, 06. októbra 2005

Toto je Hospodin, v Neho sme dúfali, plesajme a radujme sa z Jeho pomoci!

Register to read more...

Piatok, 07. októbra 2005

Ja som Boh všemohúci, kráčaj pod mojím dohľadom a buď bezúhonný.

Register to read more...

Sobota, 08. októbra 2005

Hospodinove sú stĺpy zeme, a na ne položil svet.

Register to read more...

Nedeľa, 09. októbra 2005

Učte sa dobre robiť, hľadajte právo, ujímajte sa utláčaného.

Register to read more...

Pondelok, 10. októbra 2005

Boh riekol Mojžišovi: SOM, KTORÝ SOM.

Register to read more...

KALENDÁR