Slovak Czech English German Polish

Apríl

Utorok, 01. apríla 2008

Keby ma aj otec môj a matka moja opustili, Hospodin sa ma ujme.

Čítať ďalej: Utorok, 01. apríla 2008

Streda, 02. apríla 2008

Neodstúpime od Teba, dopraj nám života a Tvoje meno vzývať budeme.

Čítať ďalej: Streda, 02. apríla 2008

Štvrtok, 03. apríla 2008

Naďalej budem zaobchádzať s týmto ľudom podivne a predivne; zahynie múdrosť múdrych.

Čítať ďalej: Štvrtok, 03. apríla 2008

Piatok, 04. apríla 2008

Stále si staviam Hospodina pred seba; keď mi je po pravici; nesklátim sa.

Čítať ďalej: Piatok, 04. apríla 2008

Sobota, 05. apríla 2008

Keď Hospodin zacítil príjemnú vôňu, riekol si: Nebudem už pre človeka preklínať zem, lebo jeho zmýšľanie je zlé od jeho mladosti.

Čítať ďalej: Sobota, 05. apríla 2008

Nedeľa, 06. apríla 2008

Ach, Pane, veľký a hrozný Bože, ktorý zachovávaš zmluvu a priazeň pre tých, ktorí Ťa milujú a zachovávajú Tvoje prikázania: Zhrešili sme a konali prevrátene a bezbožne.

Čítať ďalej: Nedeľa, 06. apríla 2008

Pondelok, 07. apríla 2008

Nóach našiel milosť v očiach Hospodinových.

Čítať ďalej: Pondelok, 07. apríla 2008

Utorok, 08. apríla 2008

Ja však chcem hľadieť na Hospodina, čakať budem na Boha svojej spásy. Môj Boh ma vyslyší.

Čítať ďalej: Utorok, 08. apríla 2008

Streda, 09. apríla 2008

Lebo ako zem vyháňa svoje výhonky a ako záhrada dáva vzklíčiť svojmu osivu, tak Hospodin dá vyrásť spáse i chvále pred všetkými národmi.

Čítať ďalej: Streda, 09. apríla 2008

Štvrtok, 10. apríla 2008

Svedectvo Hospodinovo je hodnoverné, múdrym robí prostého.

Čítať ďalej: Štvrtok, 10. apríla 2008