Slovak Czech English German Polish

Apríl

Utorok, 01. apríla 2008

Keby ma aj otec môj a matka moja opustili, Hospodin sa ma ujme.

Register to read more...

Streda, 02. apríla 2008

Neodstúpime od Teba, dopraj nám života a Tvoje meno vzývať budeme.

Register to read more...

Štvrtok, 03. apríla 2008

Naďalej budem zaobchádzať s týmto ľudom podivne a predivne; zahynie múdrosť múdrych.

Register to read more...

Piatok, 04. apríla 2008

Stále si staviam Hospodina pred seba; keď mi je po pravici; nesklátim sa.

Register to read more...

Sobota, 05. apríla 2008

Keď Hospodin zacítil príjemnú vôňu, riekol si: Nebudem už pre človeka preklínať zem, lebo jeho zmýšľanie je zlé od jeho mladosti.

Register to read more...

Nedeľa, 06. apríla 2008

Ach, Pane, veľký a hrozný Bože, ktorý zachovávaš zmluvu a priazeň pre tých, ktorí Ťa milujú a zachovávajú Tvoje prikázania: Zhrešili sme a konali prevrátene a bezbožne.

Register to read more...

Pondelok, 07. apríla 2008

Nóach našiel milosť v očiach Hospodinových.

Register to read more...

Utorok, 08. apríla 2008

Ja však chcem hľadieť na Hospodina, čakať budem na Boha svojej spásy. Môj Boh ma vyslyší.

Register to read more...

Streda, 09. apríla 2008

Lebo ako zem vyháňa svoje výhonky a ako záhrada dáva vzklíčiť svojmu osivu, tak Hospodin dá vyrásť spáse i chvále pred všetkými národmi.

Register to read more...

Štvrtok, 10. apríla 2008

Svedectvo Hospodinovo je hodnoverné, múdrym robí prostého.

Register to read more...

KALENDÁR