Slovak Czech English German Polish

August

Štvrtok, 21. augusta 2008

Znie výrok Hospodinov - lebo im odpustím ich viny a na ich hriech si už nespomeniem.

Čítať ďalej: Štvrtok, 21. augusta 2008

Piatok, 22. augusta 2008

Daniel šiel do svojho domu, v ktorom boli okná hornej izby otvorené smerom k Jeruzalemu. Tam si tri razy denne kľakol na kolená, modlil sa a oslavoval svojho Boha.

Čítať ďalej: Piatok, 22. augusta 2008

Sobota, 23. augusta 2008

Čo ešte bolo treba spraviť na mojej vinici, čo by som nebol na nej urobil? Prečo doniesla trpčiaky, keď som čakal, že donesie hrozno?

Čítať ďalej: Sobota, 23. augusta 2008

Nedeľa, 24. augusta 2008

Eliáš povedal: Dokedy budete krívať na obe strany? Ak je Hospodin Bohom, nasledujte Ho. Ak Baal, nasledujte toho.

Čítať ďalej: Nedeľa, 24. augusta 2008

Pondelok, 25. augusta 2008

Na pokyn Hospodinov táborili a na pokyn Hospodinov sa vydávali na cestu.

Čítať ďalej: Pondelok, 25. augusta 2008

Utorok, 26. augusta 2008

Veľký je Pán náš, nesmierny je v sile a Jeho múdrosť nemá hraníc.

Čítať ďalej: Utorok, 26. augusta 2008

Streda, 27. augusta 2008

Hľa, privoláš národy, ktoré nepoznáš, a národy, ktoré ťa nepoznajú, k tebe pobežia kvôli tvojmu Bohu.

Čítať ďalej: Streda, 27. augusta 2008

Štvrtok, 28. augusta 2008

Rozsievajte si podľa spravodlivosti, žnite podľa lásky!

Čítať ďalej: Štvrtok, 28. augusta 2008

Piatok, 29. augusta 2008

Tu povedal Hospodin Jonášovi: Tebe je ľúto ricínovníka, pri ktorom si sa nenamáhal a ktorý si nepestoval, ktorý za noc vyrástol a za noc zahynul; a mne nemá byť ľúto Ninive, veľkého mesta?

Čítať ďalej: Piatok, 29. augusta 2008

Sobota, 30. augusta 2008

Ak budeš poslúchať slovo Hospodina, svojho Boha, požehnaný budeš v meste a požehnaný budeš na poli.

Čítať ďalej: Sobota, 30. augusta 2008